2012-10-30

posted Oct 29, 2012, 9:04 PM by Rocky sagp   [ updated Oct 30, 2012, 1:27 AM ]

ההוריקן סנדי הגיע לחוף המזרחי.
כמו כן גם היום 30.12.10.2012 הבורסה בניו-יורק לא תפתח, לאחר שגם אתמול היתה סגורה.
 ב 29.10.2012.
לא יתקיים מסחר במניות, אג"ח, אופציות ונגזרים בארה"ב.
חברות רבות דחו פרסום דו"חות כספיים.
צפי לנזקים של למעלה מ 20 מיליארד דולר.

לפי כתבה שנכתבה בעיתון USA TODAY, ישנן חברות שיעשו ביצועים טובים בעקבות רכישת ציוד לפני ההוריקן, ואחרי ההוריקן. כמו כן חברות הביטוח עלולות לספוג הפסדים רבים בגלל תביעות.



Comments